Vasan Eye Care Hospital

Private hospital in Chennai, India

Vasan Eye Care Hospital

Overview

Organisation Type:
Private hospital

Contact

Vasan Eye Care Hospital

No. 70, Dr. Radhakrishnan Salai,
Lancor West Minster, IV Floor,Mylapore
Chennai
Tamil Nadu
600004,
India

Phone:

+91 43400950, 39890950